Is Diiwaan Galinta

Wax is diwaan galin ah uma baahno adeega Gurikiro.com

Ku Gal un G mailkaaga (Google) mise Facebookaaga

Isticmaalida Gurikiro.com uma baahno in aan gudaha u gashid. Hadii aad gudaha u galin waxa aad samayn karin waxaa kamid ah:

  • In aad ku darsan karin Guri
  • In aad loof (Ka helid) u saartid guryaha aad ka heshay
  • In aad Faallo ka bixisid guryaha dadka ay soo galiyeen.